• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ VOUCHER 2015

  Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων Voucher:
   
  «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
  και
  «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»
   
  οτι μπορούν να λάβουν τη Βεβαίωση Καταβολής Εκπαιδευτικών Επιδομάτων έτους 2015 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
   
  www.eye-ekt.gr:8080
  Συμπληρώνοντας το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τους.