ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ UNICERT - http://msa.edu.gr - Learn More Create Success

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Navigation

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ MSA, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με Κωδικό Πιστοποίησης 2000083, παρέχει Πρόγραμμα Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με πιστοποίηση UNICERT PRIMARY & UNICERT Advanced, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Υπεύθυνος Προγράμματος: Βανίδης Ιωάννης, Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 UNICERT PRIMARY

Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής/Χειρισμού Η/Υ αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειριστεί ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Διάρκεια: 30ώρες

Ενότητες:

 1. Επεξεργασία Κειμένου – Word (10 ώρες)
 2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (12 ώρες)
 3. Διαδίκτυο – Internet  (8 ώρες)

 Κατηγορίες συμμετεχόντων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα: Ενήλικες και των δύο φύλλων

Διδάσκοντες:

Εξειδικευμένοι καθηγητές Πληροφορικής.

 Μέθοδος Μαθημάτων:

 1. Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκατάρτισης,
 2. Δια ζώσης διδασκαλία σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα Πληροφορικής

Κόστος: 190 συμπεριλαμβανομένου του κόστους Εξετάσεων και έκδοσης κάρτας πιστοποίησης.

Έκπτωση 10% σε κατόχους κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

 UNICERT ADVANCED

Το Πιστοποιητικό Προηγμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων UNICERT ADVANCED είναι ένα ισχυρό εφόδιο για το βιογραφικό κάθε εργαζομένου ή οποιουδήποτε αναζητά εργασία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το επίπεδο γνώσεων που αποδεικνύει η κατοχή του πιστοποιητικού UNICERT ADVANCED περιλαμβάνει προχωρημένα χαρακτηριστικά των εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Διάρκεια: 60 ώρες

Ενότητες:

 1. Επεξεργασία Κειμένου – Word (10 ώρες)
 2. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel (12 ώρες)
 3. Διαδίκτυο – Internet  (8 ώρες)
 4. Δημιουργία Παρουσιάσεων – PowerPoint (10 ώρες)
 5. Βάσεις Δεδομένων – Access (15 ώρες)
 6. Διαχειριστικό περιβάλλον Windows (5 ώρες)

 Κατηγορίες συμμετεχόντων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα: Ενήλικες και των δύο φύλλων

 Διδάσκοντες: Εξειδικευμένοι καθηγητές Πληροφορικής.

 Μέθοδος Μαθημάτων:

 1. Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως κατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκατάρτισης,
 2. Δια ζώσης διδασκαλία σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα Πληροφορικής

Κόστος: 280 συμπεριλαμβανομένου του κόστους Εξετάσεων και έκδοσης κάρτας πιστοποίησης

Έκπτωση 10% σε κατόχους κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

 

Περίοδος αιτήσεων:

Από Τρίτη 02/06/2015.

 • Τα Δια ζώσης τμήματα ξεκινούν κάθε 15 ημέρες
 • Τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα κατάρτισης καθημερινά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.