ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ KAPAP ACADEMY Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - http://msa.edu.gr - Learn More Create Success

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ KAPAP ACADEMY Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Navigation

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ – MSA, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με Κωδικό Πιστοποίησης 2000083, υλοποιεί σε συνεργασία με την KAPAP ACADEMY και υπό την  αιγίδα της κεντρικής Ακαδημίας KAPAP Ισραήλ, πιστοποιημένο σχολείο Εκπαιδευτών B Κατηγορίας.
Δίδεται η δυνατότητα στους επιτυχόντες του σχολείου, με την αποφοίτηση τους η παραχώρηση του Brant Name της KAPAP ACADEMY και η δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων από τους ίδιους.
Το σχολείο θα πραγματοποιηθεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Διάρκεια:  160 ώρες
Θεωρητικός τομέας 80 ώρες
Πρακτικός τομέας 80 ώρες
Κατηγορίες συμμετεχόντων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν, να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές της KAPAP ACADEMY και να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό κέντρο.
Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του θεωρητικού τομέα μέσω διαδικτύου από όλη την Ελλάδα.
Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
• Αίτηση συμμετοχής
• Φ/Α ταυτότητας
• 4 Φωτογραφίες
• Πιστοποιητικό υγείας
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση.
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών:
• Σκαναρισμένα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@kapap.org.gr
Ημερομηνία έναρξης σχολείου: 18/07/2015
Ημερομηνία λήξης σχολείου:
31/01/2016 (ΑΘΗΝΑ)
07/02/2016 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Ημερομηνίες προγράμματος: 
Θεωρητικός Τομέας:
• 18-19/07/2015
• 05-06/09/2015
• 03-04/10/2015
• 25-26/10/2015
• 14-15/11/2015
Πρακτικός τομέας (ΑΘΗΝΑ):
• 21-22/11/2015
• 05-06/12/2015
• 19-20/12/2015
• 16-17/01/2016
• 30-31/01/2016
Πρακτικός τομέας (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):
• 28-29/11/2015
• 12-13/12/2015
• 09-10/01/2016
• 23-24/01/2016
• 06-07/02/2016
Ημερομηνίες εξετάσεων:
• Θεωρητικός τομέας: 15/11/2015
• Πρακτικός τομέας: 31/01/2016 – ΑΘΗΝΑ
07/02/2016 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Οι ημερομηνίες των πρακτικών μαθημάτων ενδέχεται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές πόλεις)


Περίοδος αιτήσεων:  Από 20/05/2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΎ ΤΟΜΕΑ:
• ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 5 ώρες
• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 10 ώρες
• ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΉ 15 ώρες
• ΑΝΑΤΟΜΙΑ 5 ώρες
• ΔΙΑΤΡΟΦΗ 5 ώρες
• ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 5 ώρες
• ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 5 ώρες
• ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 ώρες
• ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 5 ώρες
• ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 5 ώρες
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 5 ώρες
• ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 10 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
80 ώρες τακτικές και ανάλυση του συστήματος στην πράξη
Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 700 ευρώ για όλες τις ώρες παρακολούθησης.
Τρόποι πληρωμής:
Με την εγγραφή καταβολή 150 ευρώ
04/10/2015 καταβολή 150 ευρώ
15/11/2015 καταβολή 100 ευρώ
29/11/2015 καταβολή 100 ευρώ
13/12/2015 καταβολή 100 ευρώ
31/01/2016 καταβολή 100 ευρώ
Εκπτωτική πολιτική:
• Άνεργοι με κάρτα ανεργίας 10%
• Συμμετέχοντες και απόφοιτοι Σχολής εκπαιδευτών KAPAP ACADEMY 10%
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.