ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - http://msa.edu.gr - Learn More Create Success
Navigation

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ M.S.A., πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με Κωδικό Πιστοποίησης 2000083, διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Διάρκεια:

40 ώρες ανά θεματική ενότητα,

400 ώρες συνολικά

 Κατηγορίες συμμετεχόντων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα:

  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Φοιτητές και Απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Διδάσκοντες:

Ειδικοί από το χώρο των τεχνών, της μουσειολογίας και της εκπαίδευσης με μακρόχρονη εμπειρία και συγγραφικό έργο στον τομέα της εισαγωγής καινοτομικών πρακτικών στη διδακτική πράξη.

Σκοπός του προγράμματος:

Η ανάπτυξη γνώσεων και η καλλιέργεια ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των υποψήφιων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση καινοτομικών πρακτικών στην τάξη, με στόχο τον εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό της διδακτικής μεθοδολογίας και την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών (επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ανάληψη πρωτοβουλιών, εξοικείωση με τις τέχνες, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω»).

Συγγραφικό έργο:

Η καλύτερη από τις 10 εργασίες των συμμετεχόντων στο συνολικό πρόγραμμα,  θα εκδοθούν σε ψηφιακό βιβλίο με ISBN, παρέχοντας στους συγγράφοντες δυνατότητα μοριοδότησης για συγγραφικό έργο.

 Περιεχόμενο του προγράμματος:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ Θεματική Ενότητα:
Νέες Τεχνολογίες: Η χρήση των ΤΠΕ για την ανάδειξη και την προβολή του μαθητικού έργου.
Εικαστικά: Τα έργα τέχνης ως εργαλείο διδασκαλίας και ως αφορμή καινοτόμων δράσεων στην τάξη.
Τοπική Ιστορία και Φωτογραφία: Προσέγγιση ποικίλων πτυχών της τοπικής ιστορίας μέσα από τη φωτογραφία δρόμου και τοπίου –  Αποκωδικοποίηση φωτογραφιών, τεχνικές φωτογράφισης, δραστηριότητες επέκτασης στην τάξη.
Μουσειακή αγωγή: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μουσειακούς χώρους και δημιουργία πρωτότυπων μουσείων στην τάξη.
Φιλαναγνωσία: Δημιουργική επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων (διερεύνηση αναγκών της τάξης, παιχνίδια με το βιβλίο, δημιουργία κινήτρων για ανάγνωση, τρόποι ανάγνωσης, δραστηριότητες μετά την ανάγνωση, δημιουργία βιβλιοθήκης, πρωτότυπες τεχνικές δραματοποίησης).
Δημιουργική γραφή: Δημιουργία κινήτρων για παραγωγή λόγου και τεχνικές συγγραφής.
Κινηματογράφος: Αναλύοντας, παίζοντας και δημιουργώντας με ταινίες μικρού μήκους και με αποσπάσματα κλασικών κινηματογραφικών ταινιών.
Διαφήμιση: Κριτική και δημιουργική προσέγγιση της διαφήμισης στα πλαίσια υλοποίησης ενός project.
Κόμικς: Επεξεργασία της σχέσης λόγου και εικόνας με δημιουργικές προεκτάσεις.
10η Αξιολόγηση προγραμμάτων: Τρόποι διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης των διδασκαλιών και  προγραμμάτων, που υλοποιούνται στην τάξη, με χρήση έγκυρων επιστημονικών μοντέλων.

 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης:

Στους συμμετέχοντες παρέχεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης:

Α. 40 ωρών για την επιτυχή παρακολούθηση των μεμονωμένων ενοτήτων,

Β. 400 ωρών για την παρακολούθηση του συνολικού προγράμματος.

 Τρόποι διεξαγωγής:

Α. Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση με υλικό που θα διατίθεται σταδιακά σε κάθε ενότητα και εκπόνηση δραστηριοτήτων – εργασιών (40 ώρες/θεματική),

 Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 2 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία λήξης: 30 Ιουνίου 2015

 Ημερομηνίες προγράμματος: Διάρκεια θεματικής ενότητας: 1 μήνας

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα:

Α. 60 ευρώ/θεματική ενότητα με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως,

Β. 500 ευρώ συνολικά για την εξ αποστάσεως για όλες τις θεματικές ενότητες,

 

Διαδικασία συμμετοχής:

  • Αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: www.msa.edu.gr/teachers
  • Ιδιόχειρη έντυπη αίτηση στα γραφεία της M.S.A.
  • Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία Πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
  • Βεβαίωση σπουδών φοιτητή Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 Η κάθε ενότητα θα ξεκινήσει αν και εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

 Περίοδος αιτήσεων:

Από Δευτέρα 03/11/2014 έως την Δευτέρα 24/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.