Σχολή Προπονητών Αθλημάτων Νερού: Ιστιοσανίδα (windsurf), Αετοσανίδα (Kitesurf), Θαλάσσιο Σκι και Καταδύσεις - http://msa.edu.gr - Learn More Create Success
Navigation

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ M.S.A., πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) με Κωδικό Πιστοποίησης 2000083, διοργανώνει πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Σχολή Προπονητών Αθλημάτων Νερού: Ιστιοσανίδα (windsurf), Αετοσανίδα (Kitesurf), Θαλάσσιο Σκι και Καταδύσεις» με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Διάρκεια: 205 ώρες (125 ώρες θεωρία και 80 ώρες πρακτική)

 Κατηγορίες συμμετεχόντων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα: Ενήλικες και των δύο φύλλων:

Α. Συμμετέχοντες – Επιτυχόντες της Σχολής Προπονητών κάτω των 22 ετών θα λαμβάνουν δίπλωμα βοηθού προπονητή,

Β. Ενασχόληση με το άθλημα επιλογής κατ’ ελάχιστον 5 έτη ή βεβαίωση από το σύλλογο ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η ασκεί και καθήκοντα βοηθού εκπαιδευτή.

Διδάσκοντες: Εξειδικευμένοι καθηγητές και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της M.S.A.

 Περιεχόμενο του θεωρητικού σκέλους προγράμματος:

Οι επιμέρους θεωρητικές διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:

Εκπαιδευτική Ενότητα Ώρες
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 22
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 12
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 14
ΕΘΙΣΜΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΙΣΗ 2
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 7
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10
ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 7
ΝΤΟΠΙΝΓΚ 2
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 12
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΔΙΑΦΟΡΑ 2
ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΚΡΙΣΗ 4
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 2
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ -ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3

Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη 12/05/2016

Ημερομηνία λήξης: Δευτέρα 23/05/2016

Ημερομηνίες και ώρες προγράμματος: nΑπό Πέμπτη 12 Μαΐου έως 23 Μαΐου καθημερινά από ώρα 10:00 έως 15:00 και από ώρα 17:00 έως 21:00.

Σημείωση: Τα θεωρητικά μαθήματα θα μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να τα παρακολουθούν διαδικτυακά. Τα πρακτικά μαθήματα χωρίς τις εξετάσεις θα γίνουν ξεχωριστά στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.  Οι σπουδαστές της Σχολής Προπονητών μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε στην Αθήνα είτε στην Θεσσαλονίκη ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.

 Βεβαίωση Επιμόρφωσης: Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στην λήψη δύο (2) Βεβαιώσεων (Διπλώματα) Επιμόρφωσης στα γνωστικά αντικείμενα:

  1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Σχολή Προπονητών Αθλημάτων Νερού: Ιστιοσανίδα (windsurf), Αετοσανίδα (Kitesurf), Θαλάσσιο Σκι και Καταδύσεις από το Κρατικά Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ S.A.,
  2. Βεβαίωση η οποία θα πιστοποιεί αναλυτικά όλα τα μαθήματα της Σχολής Προπονητών Αθλημάτων Νερού: Ιστιοσανίδα (windsurf), Αετοσανίδα (Kitesurf), Θαλάσσιο Σκι και Καταδύσεις,

 Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

  • Αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: www.msa.edu.gr/coach (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ),
  • Πιστοποιητικό Υγείας,
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου,
  • Βεβαίωση συλλόγου, ή υπεύθυνη δήλωση του/ης ιδίου/ας ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

Περίοδος αιτήσεων:

Από Σάββατο 07/05/2016 έως Τετάρτη 11/05/2016.

Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 12/05/2016

  

Τρόπος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

  • Σκαναρισμένα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.msa.edu.gr/coach,
  • Στα γραφεία της M.S.A. στη Θεσσαλονίκη,

 

Κατεβάστε την Προκήρυξη της Σχολής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ.

Κατεβάστε την Αίτηση Συμμετοχής ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επικοινωνία: info@msa.edu.gr